mandoc_stroke

Læge Arne Sørensen

  • Speciallæge i almen medicin.
  • Lægeuddannet fra Århus universitet i 1982.
  • Siden 1988 praktiserende læge i Thisted


I perioder vil du kunne møde en yngre læge i klinikken. TAG GODT IMOD DEM.  Hun / han er her som en del af den videre uddannelse.


LÆGE ANNETTE BECK.  Annette er stadig tilknyttet klinikken. Arbejder her 1 dag pr. måned som en del af speciallægeuddannelsen til alment praktiserende læge. Pr. 1.11.2016 vil Annette vende tilbage og være tilknyttet klinikken hver dag i ½  år, kun afbrudt af kurser.

LÆGE  DAVID ALEXANDER GRYESTEN JENSEN vil du daglig kunne møde i klinikken fra d.1.9.2016 og ½ år frem, kun afbrudt af kurser. Dette forløb er en del af den kliniske basisuddannelse.